Categories Recent Posts Tags
สร้างความมั่นใจเด็กด้วยงานศิลปะ

            บุคลิกภาพของคนเรามีหลากหลายรูปแบบ การแสดงออกบางอย่างเกิดจากความมั่นใจหรือความไม่มั่นใจ และสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะกำหนดชีวิตเราก็เป็นได้  หากมองย้อนกลับไปสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน เมื่อวัยเยาว์เราจะได้รับคำสั่งสอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ ห้ามเถียงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกก็ตาม การอบรมสั่งสอนดังกล่าวทำให้เด็กหลายคนไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าที่จะแสงดออก ซึ่งจะส่งผลให้วัยผู้ใหญ่ที่จะทำให้ไม่กล้าตัดสินใจและไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาของชีวิต ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่หนักหนาทำให้ตัดสินใจผิดพลาด แก้ปัญหาด้วยการหลีกหนี้ ซึ่งหากหนักเข้าจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในที่สุด ดังนั้นเราจึงต้องสร้างความมั่นใจให้ตั้งแต่เด็กเพื่อให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยการสร้างความมั่นใจสามารถทำให้ด้วยการอาศัยศิลปะ

            การสร้างความมั่นใจให้กับเด็กมีได้หลายวิธี แต่วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้เด็กมีความมั่นใจนั้นก็คือการใช้งานศิลปะ เพราะงานศิลปะไม่มีคำว่าถูกหรือผิด ไม่มีความสมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบ เพราะงานศิลปะเป็นงานที่ออกมาจากใจ จากความคิดและสมองที่กลั่นกรองออกเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ ดังนั้นการให้เด็กทำงานศิลปะเป็นการให้เด็กได้ปลดปล่อยความคิด ความเป็นตัวเองออกมาให้เห็นรูปธรรม ซึ่งหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างจะต้องให้คำชื่นชมในผลงานที่เด็กสร้างสรรค์ออกมาในเชิงบวก เพราะงานศิลปะไม่มีคำว่าถูกหรือผิดอยู่แล้ว ดังนั้นหากต้องการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กแล้ว การชื่นชอบในผลงานที่เด็กทำการสร้างสรรค์ออกมาจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเด็กได้มากขึ้น ห้ามตำหนิหรือติเตียนในผลงานที่เด็กทำออกมา เพราะว่าการตำหนิจะเป็นการทำลายความเชื่อมั่นให้น้อยลง ไม่ใช่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็ก และงานศิลปะยังเป็นตัวช่วยให้เด็กเข้าสังคมได้ ด้วยการให้เด็กได้ไปทำกิจกรรมกับเด็กคนอื่น เพื่อให้เด็กที่มีความชื่นชอบในสิ่งเดียวกับ มารวมตัวกันและแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ระหว่างกัน เมื่อผลงานที่ออกมาจากการทำงานร่วมกัน เด็ก ๆ จะได้ทั้งความสนุกสนานและความสุขจากการทำงานร่วมกัน จะเห็นว่าการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยาก

            การสร้างความมั่นใจให้กับเด็กควรเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ เพราะเด็กที่มีความมั่นใจในทางที่ถูกแล้ว เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะมีภูมิต้านทานต่อปัญหาไม่ว่าจะหนักมากแค่ไหน เค้าก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดและเหมาะสม ไม่วิ่งหนี้ปัญหา แต่กล้าที่จะเผชิญหน้าอย่างเข้มแข็ง การสอนให้เด็กมีความมั่นใจไม่ใช้การสอนให้เด็กก้าวร้าว เพราะความมั่นใจที่สร้างขึ้นจากงานศิลปะจะทำให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผลและสุภาพเรียบร้อย