Categories Recent Posts Tags
อาหารม้า ราคา

ม้ามีหลากหลายสายพันธุ์ ผู้เลี้ยงมักเลี้ยงม้าเพื่อจุดประสงค์แตกต่างกันไป พฤติกรรมการใช้ชีวิตของม้า กิจกรรมต่างๆ ม้าก็เปรียบเสมือนกับคน มีกิจกรรมมากมาย ในบางวันก็มีการออกกำลังกาย แต่ในบางวันก็อยากจะอยู่นิ่งๆ เพราะฉะนั้นความต้องการของสารอาหารมักแตกต่างกันออกไป การได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน

ม้าในแต่ละวัย ไม่ว่าจะเป็น ลูกม้า แม่ม้าตั้งครรภ์ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ม้าแข่ง จะต้องการสารอาหารในปริมาณที่ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นคนเลี้ยงจึงควรจัดสรรอาหารให้มีปริมาณที่เหมาะสมและอุดมด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนในทุกๆมื้อ อาหารม้า แบ่งออกเป็น  2 ประเภทหลักๆด้วยกัน

อาหารม้า แข่ง

ประเภทของอาหารม้า

อาหารม้าแบบข้น

อาหารม้าแบบข้น หรืออาหารม้าชนิดเม็ด อาหารเม็ดมีสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายม้า ได้แก่ พลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และแร่ธาตุ ดังนั้นการเติมพลังงานให้ม้าด้วยอาหารข้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะช่วยฟื้นฟูพลังงานให้ม้าเตรียมพร้อมต่อการทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อาหารม้าแบบหยาบ

อาหารม้าแบบหยาบ คือ หญ้า  ไม่ว่าจะหญ้าสด หรือหญ้าแห้ง ก็สามารถให้ม้ากินได้ ถึงแม้ว่าม้าจะชื่นชอบการกินหญ้ามาก  แต่คงไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนัก หากเราปล่อยให้ม้ากินแต่อาหารหยาบแบบนี้ตลอดนั้น อาจจะทำให้ม้าขาดสารอาหารและป่วยง่ายได้เช่นกัน เพื่อเสริมสร้างแร่ธาตุให้ม้าได้รับสารอาหารครบถ้วนอยู่เสมอ โดยม้าแต่ละช่วงวัย จะกินหญ้าในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ม้าที่กินหญ้าแห้งได้สิบ กิโลกรัมต่อวัน มักจะเป็นม้าโตเต็มวัย น้ำหนักตัวประมาณ สี่ร้อยห้าสิบ ถึง ห้าร้อย กิโลกรัม

อาหารม้า ราคาถูก

อย่างไรก็ตาม ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงต้องมีการสลับสับเปลี่ยนชนิดอาหารม้าให้มีทั้งสองชนิด และอยู่ในปริมาณที่เหมาะ เพื่อไม่ก่อให้เกิดการขาดสารอาหารหรือได้รับสารอาหารมากเกินไป ที่สำคัญพาม้าของคุณออกไปออกกำลังกายและทำกิจกรรมอย่างเหมาะสม https://www.perfectcompanion.com/archives/category/product-structure/animal-type/horse?lang=th