Achub y dyddiad

Druck

CAERDYDD A CHASNEWYDD / CYMRU

Dydd Mawrth 15 – Dydd Gwener 18 Mawrth 2016

Mae’r British Dance Edition, un o fentrau’r Rhwydwaith Dawns Cenedlaethol, yn arddangosfa a gynhelir bob dwy flynedd, mewn dinasoedd ledled y DG. Mae’n cynnig rhaglen o berfformiadau, digwyddiadau, cyflwyniadau a thrafodaethau, y cwbl yn dod at ei gilydd i greu arolwg o fyd dawns ym Mhrydain, a chipolwg ar ddiwydiant sydd yn ehangu’n barhaol. Yn un o ddigwyddiadau pennaf y calendr dawns byd-eang, mae’r digwyddiad yn denu hyrwyddwyr o bob cwr o’r DG a phedwar ban byd ac yn cynnig cyfle i weld perfformiadau ac i greu partneriaethau ag amrywiaeth eang o gwmnïau. Mae’r digwyddiad yn fodd o gydgyfeirio gweithgarwch y sector ac yn cyflwyno dawns gyfoes yn ei holl amrywiaeth. Bydd y cyfnod cofrestru yn cychwyn ym mis Tachwedd 2015

WMC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyflwynir British Dance Edition 2016 mewn tri phrif leoliad yn Ne Cymru, gan gynnwys adeilad eiconig Canolfan Mileniwm Cymru, yng nghanol Bae Caerdydd ym mhrifddinas ffyniannus Cymru. Bydd y sioe bedair-diwrnod, â’i ffocws ar y diwydiant proffesiynol, yn cael ei gyflwyno gan Coreo Cymru, Chapter, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Theatr Glan yr Afon, Casnewydd. Mae pob un o’r partneriaid hyn yn edrych ymlaen at estyn croeso Cymreig cynnes i hyrwyddwyr a pherfformwyr o’r DG ac o bedwar ban byd. Mae arddangosfa 2016 yn cael ei chynnal yng Nghymru am y tro cyntaf ers sefydlu’r BDE yn 1998 a bydd yn cyflwyno dros 30 o gwmnïau ac artistiaid annibynnol o’r DG yn ogystal â ffair-fasnach ar raddfa fawr a digwyddiadau rhwydweithio. Ynghyd â phasys cynhwysfawr i gynadleddwr, rydym hefyd yn cyflwyno tocyn undydd i fynychwyr, cynhyrchwyr ac artistiaid sy’n ymweld am y tro cyntaf. Bydd hwnnw’n cynnig mynediad i’r ffair fasnach ac i berfformiadau dethol ar 17 Mawrth yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Bydd mwy o wybodaeth am y digwyddiad, y rhaglen a’r cyfleoedd i gymryd rhan yn y ffair fasnach ar gael ym mis Hydref. Mae gwe-fan BDE yn cael ei hail-ddatblygu ar hyn o bryd ac fe fydd ar gael ym mis Tachwedd 2015.

www.visitcardiff.com