BLYSHDANCE -AUDITION NOTICE

Scroll down for Welsh text.

The project will involve creating a site-specific foyer production accompanied with live music from a popular Welsh band for Wales Millennium Centre’s annual summer festival Blysh.

Applicants should be Wales based or previously based in Wales and have at least three years professional dance experience. The main contract period is between 30th June and 20th of July 2014 and a fee of £1,275 is being offered with a potential new contract for open-air festival touring the following year. The audition will take place in Cardiff between 2pm and 5pm on Tuesday 27th May by invitation only. Please email your CV and complete the application form linked here: emailing it to info@coreocymru.com on later than 5pm on Friday 16 May. Successful candidates will be notified of their audition place by Tuesday 20 May.

 

â chanddynt sgiliau perfformio a thechnegol nodedig ar gyfer prosiect tair wythnos o hyd dan arweiniad y coreograffydd o fri rhyngwladol, Javier de Frutos. Dylai ymgeiswyr fod yn gweithio yng Nghymru neu fod wedi byw a gweithio yng Nghymru yn y gorffennol ac fe ddylai fod ganddynt o leiaf dair blynedd o brofiad o ddawnsio proffesiynol.

Bydd y prosiect yn arwain at greu darn safle-benodol yng nghyntedd Canolfan Mileniwm Cymru yn ystod gŵyl flynyddol Blysh. Caiff y darn ei berfformio i gyfeiliant cerddoriaeth gan fand Cymreig poblogaidd.

Bydd prif gyfnod y contract yn para o 30 Mehefin tan 20 Gorffennaf 2014 ac fe delir ffi o £1,275 i’r ymgeiswyr llwyddiannus. Mae hi’n bosib y bydd yna gytundeb newydd wedi hynny ar gyfer taith i wyliau awyr agored y flwyddyn nesaf. Cynhelir gwrandawiadau yng Nghaerdydd rhwng 2pm a 5pm ar ddydd Mawrth 27 Mai drwy wahoddiad yn unig. E-bostiwch eich CV a chwblhewch y ffurflen gais (ar gael yn y fan hon: ac anfon y cwbl ar e-bost at info@coreocymru.com cyn 5pm ar ddydd Gwener 16 Mai. Byddwn yn hysbysu ymgeiswyr llwyddiannus (h.y. yn eu gwahodd am glyweliad) erbyn dydd Mawrth 20 Mai.