COREO CYMRU YW’R CYNHYRCHYDD CREADIGOL AR GYFER DAWNS YNG NGHYMRU, MENTER NEWYDD A SEFYDLWYD I ANNOG A RHEOLI’R BROSES O GREU A CHYNHYRCHU GWEITHGARWCH DAWNS NEWYDD AC I GEFNOGI DATBLYGIAD ARTISTIAID A CHWMNÏAU YNG NGHYMRU.

MAE COREO CYMRU YN AELOD O’R RHWYDWAITH DAWNS CENEDLAETHOL. MWY

Cysylltu â Ni

Am ragor o wybodaeth am Coreo Cymru a’i rhaglenni neu i drafod cynigion partneriaeth, cysylltwch â:

Carole Blade
Cynhyrchydd Creadigol

029 2031 1050
carole@coreocymru.com
coreocymru.com