Gŵyl Ddawns i’r Teulu Cyfan

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau fydd 5pm ar ddydd Gwener 23 Rhagfyr

 

Mae rhaglen gynhyrchu creadigol Chapter, Coreo Cymru, ar y cyd â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoeddi eu bod yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd gan gwmnïau dawns ac artistiaid annibynnol yng Nghymru i gymryd rhan mewn rhaglen deithiol newydd i gynulleidfaoedd teuluol a gyflwynir dros gyfnod y Pasg ym mis Ebrill 2017.

Bydd yr Ŵyl Ddawns i’r Teulu Cyfan yn cyflwyno pecyn nodedig o waith cyntedd/safle-benodol gan dri chwmni neu goreograffydd o Gymru ac yn cynnwys cyflwyniad Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru o Animatorium Caroline Finn. Caiff y pedwar darn eu pecynnu’n un rhaglen gyfun a bydd yn teithio i bum lleoliad – Chapter, Theatr Brycheiniog, Theatr Hafren, Glan yr Afon a Chanolfan Mileniwm Cymru rhwng 7 a 22 Ebrill 2017.

Rydym yn chwilio am ddarnau dawns ysgafn a difyr a fydd yn addas ar gyfer cynulleidfaoedd teuluol heb fod yn hwy na 15 munud ac heb fod ganddynt ofynion technegol cymhleth. Gall gweithiau a gyflwynir fod yn rhan o gynyrchiadau hwy ond bydd angen i ymgeiswyr allu dangos y darnau y maent yn bwriadu eu cyflwyno. Dim ond gwaith a gyflwynir ar fideo a gaiff ei ystyried.

Bydd y panel dethol (sy’n cynnwys Cynhyrchydd Creadigol Coreo Cymru, Carole Blade, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Caroline Finn, a Rheolwr Prosiect Consortiwm Dawns Creu Cymru, Judi Hughes) yn adolygu’r gwaith a gyflwynir ac yn gwneud cyhoeddiad ar ddydd Iau 5 Ionawr 2017.

Bydd y cytundeb i ymgeiswyr llwyddiannus yn estyn o 3 tan 13 Ebrill 2017 a rhwng 18 a 22 Ebrill 2017, ac yn cynnwys cyfnod paratoi o dridiau, yn Nhŷ Dawns Canolfan Mileniwm Cymru, i’w oruchwylio gan Gyfarwyddwr Creadigol y prosiect, Caroline Finn.

Cynigir ffi hollgynhwysol o £6,000 i bob cwmni ynghyd â chostau teithio a llety

FFURFLEN GAIS