Coreo

Cafodd y rhaglen, a gychwynnwyd ac a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ei lansio ym mis Ionawr 2012, ac fe’i datblygir ar y cyd â’r Cynhyrchydd Creadigol, Carole Blade, a chanolfan gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd. Mae’n cynnwys partneriaethau â sefydliadau yng Nghymru ynghyd â gwaith ar y cyd â phartneriaid a chyd-gynhyrchwyr rhyngwladol.

Mae’r buddsoddiad cynyddol yn y cynhyrchydd creadigol yn galluogi Cymru i atgyfnerthu’r gefnogaeth i artistiaid a chwmnïau dawns, ac i ehangu rhwydweithiau a dylanwad y cynhyrchydd. Mae’r bartneriaeth yn gweithio i greu cydweithrediadau artistig newydd, cyflwyniadau aml-gyfrwng a chysylltiadau rhyngwladol.

Mae Coreo Cymru yn aelod o’r Rwydwaith Dawns Cenedlaethol a rhwydwaith rhyngwladol Dance Roads.

GWELEDIGAETH

Cysylltu! Cyfranogi! Ysbrydoli!
Nod Coreo Cymru yw cysylltu ag artistiaid, partneriaid a chynulleidfaoedd trwy gynnig ffyrdd unigryw a newydd o ymwneud â rhaglen a fydd yn ysbrydoli ansawdd, arloesedd a gwaith artistig i annog datblygiad cynulleidfaoedd.

 

Mae cydweithio yn egwyddor sylfaenol i Coreo; y nod yw gweithio mewn gwahanol ddisgyblaethau ac ar draws ffiniau daearyddol er mwyn dwyn ynghyd arbenigwyr ac artistiaid creadigol i ffurfio rhaglen amrywiol. Mae Coreo Cymru yn credu bod creu partneriaethau newydd â sefydliadau ledled Cymru, y DG ac yn rhyngwladol yn allweddol er mwyn sicrhau llwyddiant y fenter newydd a datblygu byd dawns yng Nghymru.

Mae’r rhaglen yn cynnwys ffyrdd newydd arloesol o gyflwyno dawns, teithiau o gynyrchiadau llwyfan, cynlluniau ar gyfer datblygiad artistig, cyfleoedd ymchwil a phrosiectau safle-benodol yn y gymuned. Mae’n cefnogi cynyrchiadau bychain ac ar raddfa fawr ac arddulliau ac estheteg o bob math. Mae’n cynnig amrywiaeth o fecanweithiau cymorth ar gyfer datblygiad artistiaid dawns a’u cydweithwyr. Cafodd rhaglen Coreo ei datblygu i gynnwys cynulleidfaoedd, lleoliadau a chanolfannau newydd a phresennol, ac i sefydlu a meithrin partneriaethau ledled Cymru a’r byd.