Carole Blade – CYNHYRCHYDD CREADIGOL AR GYFER DAWNS YNG NGHYMRU

Carole Soft Colour Lightened  001

Dechreuodd ei diddordeb mewn dawns pan yn blentyn yng Nghaerdydd, lle treuliodd y rhan fwyaf o flynyddoedd ei harddegau yn perfformio gyda chwmnïau amrywiol, uchel eu parch. Ar ôl cwblhau ei hyfforddiant yng Nghanolfan Laban, dychwelodd i Gymru a threulio mwy na degawd yn gweithio fel artist dawns ar ei liwt ei hun. Cafodd y fraint o weithio gydag artistiaid nodedig gan gynnwys Kei Takei, Lloyd Newson, Pete Purdy, Anthony Van Laast, Rafael Bonachela a Wendy Houston. Yn ei rôl fel cynhyrchydd dawns, gweithiodd gydag artistiaid ysbrydolegar fel Javier de Frutos, Peter Greenaway, Lea Anderson a Toni Mira ac mae hi wedi comisiynu gwaith gan Charlotte Vincent, Jasmin Vardimon, Protein Dance a Nigel Charnock.

Ym mis Rhagfyr 2011, penodwyd Carole i swydd y Cynhyrchydd Creadigol ar gyfer Dawns yng Nghymru, ar ôl proses dendro agored gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Ym mis Ionawr 2012, lansiodd Carole Coreo Cymru (Cynhyrchydd Creadigol ar gyfer Dawns yng Nghymru), ar y cyd â Chanolfan Gelfyddydau Chapter, sy’n gartref i’r fenter.

Mae profiadau amrywiol Carole ym myd dawns wedi rhoi sylfaen gref iddi a chyfoeth o wybodaeth ymarferol, ynghyd â dealltwriaeth uniongyrchol o hanes y sector a llu o gysylltiadau gwerthfawr. Datblygodd raglen Cymru Coreo gydag un llygad ar orffennol y sector dawns yng Nghymru ond mae’r prosiect wedi’i wreiddio yn y presennol ac yn edrych tua’r dyfodol.