JESSIE BRETT & BETH POWLESLAND

Daeth Y Ddwy Bessie at ei gilydd yn ystod cyfnod olaf eu bywydau ac maent wedi gweld digon i wybod eu bod nhw eisiau mwynhau bywyd ac nad oes wahaniaeth yn y byd beth mae pobl eraill yn ei feddwl. Gallwch ddisgwyl gweld dannedd gosod, gwau, losin dant a dawnsio deinamig, llawn anwyldeb. Perfformiwyd yn Sherman Cymru, Colfan y Mileniwm, Theatr Clwyd,Theatre Torch ac yn Blackwood Miners Institute Mae Dance Shorts 2013-2015 yn rhaglen a gyflwynir gan Gwmni Dawns Carlson ar y cyd â Coreo Cymru.   I gael mwy o wybodaeth am Dance Shorts cysylltwch ag emmacarlson67@hotmail.com