Caroline Lamb

Nod ‘Each for all, and all for Each’ yw coffáu’r rheiny a gollwyd yn y trychineb – a’r goroeswyr hefyd, y rheiny a orfodwyd i fwrw ‘mlaen â’u bywydau heb feibion, tadau, gwŷr, teidiau a brodyr. Bydd y darn safle-benodol, i’w gynnal ar safle’r hen fwynglawdd yng nghymoedd De Cymru, yn cael ei gyflwyno fel digwyddiad graddfa fawr ym mis Hydref 2013.

Dywedodd Caroline Lamb, “Mae Patrick a fi’n awyddus i greu darn o waith o ansawdd a fydd yn parchu cymuned Senghenydd. Rydym yn bwriadu datblygu’r darn ar sail ffotograffau a gymerwyd adeg y trychineb a gyda chymorth storïau gwir a dychmygol gan bobl Senghennydd eu hunain – eu hymatebion nhw i’r digwyddiad. Wrth weithio fel hyn, bydd y gwaith wedi’i wreiddio yn y gymuned ac yn sensitif i’w bywyd hi.”

YN ÔL I DATBLYGU COMISIYNAU