Sally Marie

Yn ddiweddar, cwblhaodd Sally Marie daith fyd-eang y cynhyrchiad `LOL´, gyda Protein Dance. Mae hi’n berfformiwr sydd wedi ennill gwobrau lawer – cafodd ei hethol ddwywaith yn Berfformiwr Benywaidd Gorau Dance Europe ac fe’i henwebwyd am Wobr Spotlight yn 2008 ac am wobr y Perfformiad Benywaidd Gorau yn 2009 a 2011 gan y National Dance Critics Circle. Yn ddiweddar, trodd ei sylw at greu ei gwaith ei hun; mae hi newydd greu `Tree´, darn ar gyfer triawd o ddynion, sydd ar daith yn genedlaethol. Meddai Sally, “Dw i wedi bod eisiau creu darn am Morfydd Owen ers rhai blynyddoedd, i daflu goleuni ar hanes ei bywyd byr. Yn y darn hwn, byddaf yn edrych ar ei pherthynas â’r dyn a briododd, yn ymchwilio i’w marwolaeth amheus braidd a’i chariad at gerddoriaeth. Byddaf yn gweithio gyda dawnswyr, pianydd a chanwr i helpu i daflu goleuni ar y stori.” YN ÔL I DATBLYGU COMISIYNAU