Sean Tuan John

Y FFAITH GYNTAF: Roedd yna longddrylliad trychinebus oddi ar yr ynys ym 1817 ac fe gladdwyd pob un o’r meirw ar dir yr ynys. YR AIL FFAITH: Ar 13 Mai 1897, roedd yr arloeswr Guglielmo Marconi yn gyfrifol am y cyfathrebiad radio cyntaf ar draws y môr. Anfonwyd y signal o Drwyn Larnog i Ynys Echni ym 1897.

Bydd y gwaith ymchwil yn edrych ar y ddau ddigwyddiad hyn trwy gyfrwng technolegau darlledu sonig newydd ac yn cwestiynu deuoliaeth y gynulleidfa a’r perfformiwr drwy archwiliad o’r gwrthdrawiad a’r cyfosodiad o sain a delwedd ar ‘daith’ gorfforol ac emosiynol.

Meddai Sean, “Dw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gael y cyfle i greu taith theatrig unigryw i’r ynys ac at arbrofi â thechnolegau sonig, sgorau sain a’r gwahanol ffyrdd y gall yr elfennau sonig hyn effeithio ar y ddelwedd theatrig mewn ffyrdd newydd. Dw i erioed wedi cael y cyfle i arbrofi yn y fath fodd o’r blaen.”

YN ÔL I DATBLYGU COMISIYNAU