CYFLWYNIADAU

Mae cyflwyniadau a digwyddiadau’r Cynhyrchydd Creadigol wedi cynnwys slotiau yng Ngŵyl Ryngwladol Greenwich a’r Dociau a Gŵyl Fulldome y DU yn y Ganolfan Ofod Genedlaethol yng Nghaerlŷr. Mae Coreo wedi cyflwyno sesiynau yn Galeri Caernarfon, Theatr Felin-fach a Chanolfan Gelfyddydau Chapter yn ogystal â chyflwyno sesiwn flynyddol i fyfyrwyr dawns 3edd flwyddyn Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.

YN ÔL I ‘FIT FOR BUSINESS’