CYMORTHFEYDD

Gall y sesiynau ymarferol hyn amrywio o ran hyd o ddwy awr i ddau ddiwrnod. Caiff y sesiynau hyn eu cyflwyno gyda chymorth gweithiwr celfyddydol proffesiynol ynghyd â’r Cynhyrchydd Creadigol ac maent yn cynnig cymorth ar gyfer datblygu cynlluniau busnes, deunyddiau swyddfa (papur pennawd, anfonebau, ac ati), rhestrau postio, offer cyfryngau cymdeithasol, cytundebau a chyllidebau enghreifftiol.

YN ÔL I ‘FIT FOR BUSINESS’