PROSIECTAU 2013

Mae Coreo hefyd yn cydweithio â ‘Dance Shorts’ i gynnig rhagflas o ddarnau dawns newydd a chyffrous cyn prif berfformiadau mewn canolfannau o bwys ledled Cymru. Y nod yw hybu ymwneud cynulleidfaoedd â thalent Cymreig a sicrhau cyfleoedd i artistiaid dawns o Gymru gael arddangos eu gwaith.

Mae Coreo hefyd yn cefnogi Prosiect Ymchwil Coreograffig Sefydliad Jerwood, menter newydd gan y Rhwydwaith Dawns Cenedlaethol i hybu syniadau newydd oddi mewn i’r broses goreograffig.

Cliciwch fan hyn i ddarllen adolygiad Michael Kelligan o ‘Once upon a time in the Dark, Dark Wood’ yn y Western Mail

YN ÔL I DATBLYGU’R SECTOR