PROSIECTAU 2012

Arweiniodd ein cydweithio â Migrations at gomisiynu darn newydd gan y coreograffydd byd-enwog Filipa Francisco ar gyfer dawnswyr gwerin Cymreig. Cafodd y darn ei berfformio ar Bromenâd Llandudno fel rhan o Adain Avion, digwyddiad diwylliannol a drefnwyd ar gyfer yr Olympiad Diwylliannol ym mis Gorffennaf 2012.

Derbyniodd y North Wales Dance Collective gymorth â’u perfformiad cymysg o ‘Casgliad’ yn Galeri, Caernarfon, ym mis Medi. Roedd y gefnogaeth honno’n cynnwys mentora a gwasanaethau marchnata yn ogystal â chyfraniad at ffioedd yr artistiaid.

YN ÔL I DATBLYGU’R SECTOR