Jo Fong

Mae Jo Fong yn gyfarwyddwr, coreograffydd a pherfformiwr sy’n gweithio â dawns, ffilm, theatr a’r celfyddydau gweledol. Bu’n gweithio fel perfformiwr ers dros 20 mlynedd gyda chwmnïau fel Rosas, DV8 Physical Theatre, Cwmni Dawns Rambert, Mark Bruce Company, Theatr y Young Vic ac Igloo. Ar hyn o bryd, mae hi’n gweithio gyda Deborah Light a Theatr Quarantine.

Yn ystod ei chyfnod yn Llundain, roedd yn gyfrifol am gyd-gyfarwyddo Prosiect Snag, grŵp o artistiaid a oedd yn creu coreograffi, ac yn cyflwyno ac yn curadu gwaith yn Neuadd y Frenhines Elizabeth, yn Theatr Stiwdio Clore yn y Tŷ Opera Brenhinol ac yn yr Arnolfini ym Mryste. Symudodd Jo i Gymru yn 2006, a gweithiodd gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru fel Cyfarwyddwr Ymarferion ac ar y rhaglen Datblygu Artistiaid, lle’r oedd yn gyfrifol am greu dau waith newydd ar ran y cwmni.

Mae ei gwaith diweddaraf, Witness – Portraits of Women Who Dance, wedi derbyn cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae, ar hyn o bryd, yn teithio i ganolfannau ledled y DU. Mae hi wrthi’n datblygu dau ddarn newydd o’r enw Y Gynulleidfa a Deialog – bydd Deialog yn mynd ar daith yn rhan o Dance Roads Coreo Cymru ym mis Mai 2014.

Mae Jo Fong yn Artist Cysylltiol gyda Sherman Cymru.

www.jofong.com

Promo o waith byr ar y gweill ‘Witness – Portraits of Women Who Dance’