Sandra Harnisch-Lacey

Derbyniodd Sandra Wobr Sylvia Bodmer yng Nghanolfan Laban yn 1997 ac fe’i henwebwyd hefyd ar gyfer Gwobr Ffresh yn 2004. Derbyniodd Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2012. Bu Sandra’n Gyfarwyddwr Artistig rhaglen ddawns Canolfan Gelfyddydau The Gate yng Nghaerdydd ac yn ddarlithydd gwadd ar gyrsiau gradd dawns ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd a Choleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru. Mae ei chwmni, Theatr Ddawns Harnisch-Lacey, sydd a’i bencadlys yng Nghaerdydd, yn cyfuno ac yn integreiddio arddulliau dawns a theatr traws-genre, sy’n cynnwys dawns gyfoes, breakdance a parkour. Mae hi wedi teithio’n helaeth – ledled Cymru, Lloegr, yr Almaen, Ffrainc, Awstria, Slofenia, Lwcsembwrg a Chanada. Mae gan y cwmni raglen addysg ac estyn allan gynhwysfawr a phoblogaidd hefyd. Enillodd ei ffilm ddawns, ‘The Sublime’, a grëwyd ar gyfer y dôm dawns, y Wobr Am Arloesi mewn Gŵyl Ffilm Ryngwladol yn yr Unol Daleithiau. Mae Sandra ar hyn o bryd yn un o ‘Dance Buddies’ Theatr Glan yr Afon yng Casnewydd. www.harnischlacey.com Promo byr o waith ar y gweill o’r enw ‘SPIN’.