Disgrifiad Seminar Sain

Screen Shot 2018-02-10 at 12.45.48

Gwe 23 Mawrth, 2.30pm a 5.30pm – Chapter 

Mae Bombastic a Coreo Cymru, ar y cyd â Sefydliad y Deillion Caerdydd (CIB) a chynllun Hynt Creu Cymru yn cynnal seminar ar ddefnyddio Sain Ddisgrifiad fel rhan o berfformiadau theatr a dawns byw.

Bydd sesiwn y prynhawn yn cynnwys cyflwyniadau gan Dr Louise Fryer, darlledwr ac arloeswr ym maes sain ddisgrifio, Alistair Sill, Sain Ddisgrifiwr proffesiynol a Chydlynydd Cymunedol CIB, Megan Merrett o Hynt, ac aelod o’r cyhoedd sy’n cynnig gair o brofiad o safbwynt person dall sy’n mynychu theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru.

Yn dilyn sesiwn Holi ac Ateb dan arweiniad Dr Louise Fryer, bydd cyfle i brofi’r sain ddisgrifio byw sy’n rhan o ddarpariaeth Gŵyl Ddawns i’r Teulu. Sioe sy’n teithio’n genedlaethol yw hon gyda pherfformiadau gan dri chwmni dawns proffesiynol – Bombastic, Jukebox Collective ac Alex Parsons (“Gary & Pel”). Bydd y sioe’n cychwyn am 4.30pm, tu allan ger prif fynedfa Chapter (os yw’r tywydd yn caniatáu) neu yng nghaffi Chapter.

Digwyddiad ar gyfer y diwydiant yn bennaf yw hwn – yn agored i reolwyr canolfannau, arbenigwyr ym maes y celfyddydau perfformio, cynhyrchwyr, artistiaid ac aelodau cynulleidfaoedd. Ein bwriad yw annog defnydd o sain ddisgrifiad wrth lunio rhaglenni’r celfyddydau perfformio.

Gallwch archebu lle am ddim yma: https://www.eventbrite.co.uk/o/16754012850