GALWADAU I GRWPIAU CYMUNEDOL DAWNS

Screen Shot 2017-11-19 at 13.04.43

Screen Shot 2018-02-13 at 12.19.19Bombastic mewn partneriaeth â Coreo Cymru yn falch iawn o gynnig cyfleoedd perfformio i grwpiau lleol fel rhan o’u rhaglen ar gyfer cynulleidfaoedd teuluol teithio o amgylch Cymru y Pasg hwn.

Bydd Gŵyl Ddawns Teulu 2018 (FDF2018) yn cyflwyno pecyn o weithiau awyr agored/ cynteddgan dri o gwmnïau proffesiynol mwyaf bywiog ac egnïol Cymru, gan gynnwys Bombastic, Gary & Pel a Jukebox Collective.

Bydd y tri darn yn rhan o un rhaglen a fydd hefyd yn cynnwys grwpiau cymunedol lleol ym mhob un o’r wyth lleoliad ac yn cynnig weithdai blasu dan arweiniad y cwmnïau proffesiynol.

Os oes gennych chi ddarn dawns difyr ar gyfer teuluoedd nad yw’n fwy nag 8 munud o hyd gyda gofynion technegol isel, byddem wrth ein bodd I glywed gennych. Edrychwch ar y rhestr isod i weld a oes lleoliad yn agos atoch chi. Gallwn gynnig uchafswm o £40 tuag at gostau teithio cwmn i’w lleoliad lleol.

Anfonwch eich mynegiad o ddiddordeb i carole@coreocymru.com erbyn 28 Chwefror 2018. Dylech gynnwys disgrifiad byr am y grwp, y darn hoffech ei gyflwyno, nifer o berfformwyr, hyd y darn, unrhyw linc fideo o’r gwaith neu waith blaenorol,eich eich canolfan leol o’r rhestr isod a’ch manylion cyswllt, gan gynnwys e-bost, ffôn a chyfeiriad post.