Gŵyl Ddawns i’r Teulu 2018 – Galwad i artistiaid

Screen Shot 2017-11-19 at 13.04.43

Cynhyrchiad gan Bombastig mewn partneriaeth gyda Carole Blade a Coreo Cymru mewn cydweithrediad gyda Chanolfan Mileniwm Cymru, Chapter a Chanolfan Celfyddydau Memo.

Ry’n ni’n falch i gyhoeddi ein bod ni nawr yn derbyn ceisiadau gan gwmnïau dawns ac artistiaid annibynnol o Gymru ar gyfer ein rhaglen o berfformiadau dawns i’r teulu a fydd ar daith yn ystod Pasg 2018.

Bydd Gŵyl Ddawns i’r Teulu 2018 yn cyflwyno rhaglen o ddarnau dawns difyr a bywiog gan dri o gwmnïau neu goreograffwyr annibynnol o Gymru, gan gynnwys Wallflowers gan Bombastic (Sean Tuan John), mewn canolfannau ledled Cymru (cynteddau a mannau awyr agored). Bydd y tri darn dawns yn rhan o raglen a fydd hefyd yn cynnwys grwpiau cymunedol lleol ymhob un o’r wyth canolfan a gweithdai ‘blas ar ddawns’ byr dan arweiniad y gwahanol gwmnïau proffesiynol.

Bydd rhaglen deithio Gŵyl Ddawns i’r Teulu 2018 yn ddwys. Byddwn yn cyflwyno sioe awr o hyd, weithiau hyd at deirgwaith y dydd, am rhwng 1 a 4 diwrnod ar y tro, yn y canolfannau canlynol: Chapter, Canolfan Hafren, Galeri, Canolfan Gelfyddydau Memo, Ffwrnes, Theatr Torch, Theatr Brycheiniog a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Ry’n ni’n chwilio am ddarnau hwyliog a difyr (unawdau, deuawdau a thriawdau) sy’n addas ar gyfer cynulleidfa deuluol; dim hirach na 15 munud, gydag anghenion technegol syml a sylfaenol.

Gall ymgeiswyr gynnig darnau o gynhyrchiadau hirach ond bydd gofyn i chi allu dangos yr union ddarnau yr ydych am i ni eu hystyried.

Dim ond gwaith a gyflwynir ar fideo fydd yn cael ei ystyried.

Bydd y panel dewis – Carole Blade, Sean Tuan John (Cyfarwyddwr Artistig Bombastic) ac Alice Burrows (Rheolwr Rhaglen a Dysgu Chapter) – yn tafoli’r ceisiadau a chyhoeddi canlyniadau’r broses erbyn Llun 29 Ionawr 2018. Ni fydd angen cyfweliadau.

Dyddiadau’r cytundeb yw: 19 Mawrth – 13 Ebrill 2018.

Mae hyn yn cynnwys cyfnod paratoi’r llwyfannu (pedwar diwrnod) yng nghanolfan Chapter dan ofal Sean Tuan John (Cyfarwyddwr Creadigol y prosiect) a Carole Blade (Cynhyrchydd Creadigol)

Telir ffioedd llawrydd ar sail £1,900 yr un i berfformwyr (£475 yr wythnos) a £2,100 yr un i berfformwyr/coreograffwyr (£525 yr wythnos) gyda chostau teithio, llety a per diems ar ben hynny.

Bydd un taliad o £525 i goreograffwyr nad sy’n perfformio – i baratoi’r gwaith yn ystod yr wythnos cyn y daith yn unig (Mawrth 19 – 23).

Bydd treuliau teithio a llety ychwanegol (hyd uchafswm o £800) ar gael i gwmnïau o du hwnt i Dde Cymru.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Gwener 19 Ionawr (5pm)

Gallwch lenwi’r ffurflen gais i artistiaid yma.

Am well syniad o’r math o waith ry’n ni am ei gyflwyno ac estheteg gyffredinnol y rhaglen, cymrwch olwg ar fideo Gŵyl 2017

Screen Shot 2017-11-19 at 13.12.31