British Dance Edition 2016

Mae’r British Dance Edition, sy’n ddigwyddiad a gynhelir bob dwy flynedd ac yn fenter gan National Dance Network, yn enwog am gyflwyno’r goreuon ym myd dawns Brydeinig i hyrwyddwyr a chynhyrchwyr o’r DU a ledled y byd. Bydd y digwyddiad hwn yn 2016 yn cynnwys perfformiadau gan artistiaid, cwmnïau a choreograffwyr dawns blaenllaw y DU, a bydd yn cynnig cyfleoedd rhwydweithio, ffeiriau masnach a digwyddiadau cymdeithasol dros bedwar lleoliad allweddol Consortiwm, a fydd yn cydweithio, wedi’u harwain gan Coreo Cymru, i greu llwyfan dynamig ac amrywiol o safon sy’n ysbrydoli cyfnewid, dadlau a phartneriaethau newydd. Bydd cael British Dance Edition yma yn achlysur hollol newydd yng nghalendr y celfyddydau perfformio yng Nghaerdydd gyda hyd at 375 o gynrychiolwyr y disgwylir iddynt fynychu’r digwyddiad pedwar diwrnod hwn a fydd yn arddangos hyd at 70 o artistiaid a chwmnïau dawns y DU. Er bod British Dance Edition wedi’i dargedu fwyaf at hyrwyddwyr a chynhyrchwyr dawns, rwy’n hynod falch bod tocynnau i nifer ddethol o berfformiadau yn mynd ar werth i’r cyhoedd, gan roi cyfle gwych i brofi’r arlwy gorau mwyaf cyffrous sy’n bodoli yn y DU. British Dance Edition Bydd 2016 o aelodau panel dethol yn cynnwys: Carole Blade (Coreo Cymru); Louise Miles-Crust (Canolfan Mileniwm Cymru); Jamie Watton (Dance South East); Eddie Nixon (The Place); Samme Raeymaekers (December Dance Festival, Brugge); Neil Webb (Cyngor Prydeinig) Cyhoeddwyd y lleoliadau ar gyfer y ddau British Dance Editions canlynol hefyd: Bournemouth a Poole, a arweinir gan Pavilion Dance South West, 19 – 22 Mai 2018 a Newcastle a Gateshead, a arweinir gan Dance City, 30 Ionawr – 2 Chwefror 2020.