Prosiect Cyfredol sydd ar y gweill

‘Roads Open to Art of Dance Sharing’

Prosiect cydweithredol newydd dan adain rhwydwaith Dance Roads yw ‘Roads Open to Art of Dance Sharing’ (R.O.A.D.S). Bwriad y cynllun yw cynnig llwyfan a chyfle i goreograffwyr, cynhyrchwyr, dramatyrgwyr a beirniaid sy’n dechrau ennill eu plwyf i gyflwyno’u gwaith mewn cyd-destun rhyngwladol. Trwy gyfrwng rhaglen hyfforddiant, cynlluniau datblygu artistiaid, rhwydweithio rhyngwladol mewn gwyliau a thaith o weithiau newydd sy’n arddangos talent artistiaid dawns Ewropeaidd, bydd ROADS yn cynnig llwybr unigryw i artistiaid ddechrau ennill eu plwyf yn Ewrop. Bydd ROADS hefyd yn rhoi strategaeth beilot ar waith i feithrin cynulleidfaoedd newydd. Wrth wahodd y gynulleidfa i galon y broses greadigol a datblygiad gweithiau newydd y bwriad yw creu cyfleoedd cyffrous i gynulleidfaoedd newydd brofi dawns.

 Screen Shot 2017-01-16 at 12.04.38

Llun o waith y coreograffydd Jasper Van Luijik

 

O 2018 hyd 2019, bydd artistiaid o’r Iseldiroedd, y DU, Ffrainc, Bwlgaria, Romania, yr Eidal, y Weriniaeth Tsiec a Hwngari yn derbyn cefnogaeth gan bartneriaid i greu, cynhyrchu, hyrwyddo a theithio gweithiau newydd. Bydd ROADS yn darparu cefnogaeth broffesiynol, cymorth ymarferol ac adnoddau i ddetholiad o goreograffwyr, dramatyrgwyr a chynhyrchwyr. Bydd y cynllun hefyd yn eu cyflwyno i rwydwaith o gysylltiadau i’w galluogi i barhau i weithio’n rhyngwladol a datblygu gyrfa gynaliadwy ym myd dawns. Trwy gydweithio a chyfuno ymdrechion bydd ein sefydliadau partner yn sicrhau bod cymuned dawns gyfoes pob gwlad yn rhan o’r sgwrs Ewropeaidd. Yn sgil yr amrywiaeth eang yma o bartneriaid ledled Ewrop, mae ROADS yn gyfrwng i ddwyn gwahanol ddiwylliannau ynghyd mewn modd cadarnhaol ac adeiladol – i ddathlu gwahanol syniadau, lleisiau ac arddulliau dawns gyfoes a chreu cwlwm creadigol unigryw ac Ewropeaidd.

Screen Shot 2017-01-16 at 12.08.12

Llun o’r Ganolfan Ddawns Genedlaethol yn Bucharest

 

 Bydd mwy o fanylion gennym ar ôl i Creative Europe gyhoeddi gwybodaeth am y ceisiadau llwyddiannus ym Mai 2017