Y RHWYDWAITH

Mae Dance Roads ar hyn o bryd yn cynnal gŵyl deithiol bob dwy flynedd, wedi’i chydlynu gan y partneriaid, sy’n cyflwyno gwaith pob un o’r artistiaid sy’n cymryd rhan. Mae partneriaid y rhwydwaith bob un yn cynnal rhwng dau a phedwar o berfformiadau ac amrywiaeth o weithdai ar gyfer y gymuned ddawns ehangach, gan gynnwys sgyrsiau cyn ac ar ôl sioeau, sesiynau datblygiad proffesiynol, perfformiadau a gweithdai mewn ysgolion, a digwyddiadau rhwydweithio.

Yn 2014 bu’r rhwydwaith yn dathlu’i ben-blwydd yn 25 oed a, gyda chymorth grant gan Raglen Ddiwylliannol yr Undeb Ewropeaidd, galluodd y rhwydwaith ehangu ystod ei weithgareddau, yn ategu’r gefnogaeth i artistiaid ac yn datblygu’r fethodoleg ar gyfer cynhyrchu gwaith diwylliannol. Bydd hefyd yn archwilio ac yn datblygu offer ar gyfer y sector dawns Ewropeaidd yn gyffredinol.

Mae aelodaeth o’r rhwydwaith wedi amrywio dros y blynyddoedd gan sicrhau cyfleoedd ar gyfer ffurfio partneriaethau newydd, galluogi sefydliadau i ddenu sylw a chodi phroffil, ac i artistiaid o wahanol wledydd dderbyn cefnogaeth. www.danceroads.eu

YN ÔL I DANCE ROADS 

logos coreo dance roads NETWORK