Datblygu Artistiad 1 ac 1

Sesiynau anffurfiol, 30-45 munud, fydd y sesiynau cyntaf hyn, i’w dilyn â chefnogaeth bellach (rhwng 2 a 10 awr), gyda thargedau ac amcanion y bydd y naill a’r llall wedi cytuno arnynt.

Gall natur y gefnogaeth gynnwys:

  • adolygu ceisiadau ariannu
  • archwilio ac ymchwilio syniadau newydd
  • trafod llwybrau cynnydd gyrfa
  • cyflwyno prosiect ac arfer gorau
  • mentora artistig

Screen Shot 2017-05-24 at 11.35.48

Tystebau

“Mireinio beth rwy’n gwneud oedd ffocws fy mentoraeth i, a chyfeirio hynny at anghenion y byd dawns proffesiynol. Ces gyngor gonest, uniongyrchol ac adeiladol gan Carole a gwybodaeth ymarferol a fu’n help gyda fy natblygiad artistig a ‘nghyrfa broffesiynol. Mae Carole yn ardderchog am wrando, yn gyfeillgar ac yn broffesiynol ac mae ganddi’r arbenigedd sy’n ei galluogi i rannu ei gwybodaeth a’i phrofiad a chynnig cyngor cadarn.” Damian Kerlin (cynhyrchydd)

Ces gyngor cefnogol ac adeiladol ynglyn â datblygu fy nghwmni dawns, Ransack Dance, gan edrych yn benodol ar fentrau a chyfleoedd perfformio y gallwn geisio amdanyn nhw. Gan ‘mod i’n gweithio ar fy liwt fy hun, bu gwybod fod gen i rywun y gallwn droi ati am gyngor (a oedd yn gyfarwydd â ‘ngwaith ac oedd yn gallu teilwra cyngor i anghenion penodol y cwmni) yn rhan allweddol o dwf y cwmni, ac yn help i benderfynu i ba gyfeiriad i fynd â ngwaith – yn gorfforol ac yn greadigol.” Sarah Rogers (Ransack Dance)


Os oes diddordeb gennych ebostiwch Carole gydag amlinelliad byr o’r meysydd yr ydych yn dymuno canolbwyntio arnynt a dyddiad cyfleus i gyfarfod.