CWMNI O&B YN CYFLWYNO ‘OTUS’

screen-shot-2016-11-08-at-18-32-39

The Riverfront, Newport – 1 Dec, 8pm  tickets

Theatr Brycheiniog, Brecon – 3 Dec, 7.30pm

The Black-E, Liverpooltickets 

Dance House, Cardiff  – 10 Dec, 8pm tickets 

Cwmni O&B yn cyflwyno ‘OTUS’ 

Dau fod dynol mewn byd haniaethol. Mae ‘OTUS’ wedi’i wreiddio yn y natur ddynol ac yn cynnig safbwynt unigryw – cipolwg ar fywydau, cymhellion, perthnasoedd ac arferion y perfformwyr. Gyda chymorth technegau syrcas, theatr gorfforol, symudiad, clownio a chynllunio set, mae ‘OTUS’ yn archwilio tyndra, y gofod rhwng cymeriadau, gwrthrychau a’r byd pren sydd yn gartref iddynt. Mae byd y perfformiad wedi’i amgáu gan bentyrrau bregus o ’styllod pren, rhaff, bwrdd a thrapîs. Wedi ymgolli yn eu harlliwiau eu hunain a gaiff eu rendro drwy acrobateg, jyglo, gwaith rhaff a thrapîs, caiff eu byd cyfrin ei ddatgelu.


Mae Cwmni O&B, yn cynnwys yr artistiaid syrcas rhyngwladol, Hugo Oliveira (Portiwgal) a Sage Bachtler Cushman (UDA) – roedd eu sgiliau a’u doniau nhw yn rhan hanfodol o sioe wobrwyol Nofit State, Bianco. Derbyniodd y naill fel y llall gryn ganmoliaeth gan y beirniaid am eu cyfraniad i’r cynhyrchiad hwn. Ers hynny, derbyniodd y ddau gefnogaeth Rhaglen Deor Canolfan Mileniwm Cymru a Black-E, Lerpwl i ddatblygu eu gwaith eu hunain. Yn sgil hynny fe’u comisiynwyd gan Gynhyrchydd Dawns Greadigol Chapter, Coreo Cymru, i greu darn hyd llawn a oedd yn gyfuniad o syrcas a dawns. Mae Cwmni O&B yn rhan o’r don newydd o artistiaid syrcas sy’n mynd â chrefft y syrcas y tu hwnt i’r babell fawr ac i mewn i’r theatr – ac mae canlyniadau hynny yn rhyfeddol a chyffrous. 

“Sioe jyglo mor hyfryd o gynnil a llyfn fel bod y peli fel petaent yn estyniad o freichiau’r jyglwr, a hyd y oed yn fynegiant o’i feddyliau”

Lyn Gardner, The Guardian

‘Sioe drosgynnol … roedd Sage Cushman – gyda’i wallt fflamiol a’i datŵs – fel angel ar y trapîs uchel’

David Zampatt, The West Australian

Mae Cwmni Oliveira a Bachtler yn credu y deuir o hyd i fynegiant artistig unigryw drwy archwilio nifer o ddisgyblaethau’r llwyfan. Eu nod yw creu iaith gorfforol unigryw ac amlochrog, eu gwthio eu hunain a gwthio sîn celfyddydau perfformio y DG yn eu blaenau.

 

screen-shot-2016-11-08-at-18-44-14Comisiynwyd OTUS gan Coreo Cymru gyda chydweithrediad Cynllun Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Cace Cultural do Porto, Portiwgal.