Teithio i….

Nid oes angen eithrio Hafren a Theatr y Torch archebu – dewch draw a mwynhewch y sioe! Perfformiadau naill ai yng nghynteddau’r theatrau, neu du allan os yw’r tywydd yn caniatáu.

Screen Shot 2018-02-13 at 12.10.55