(In)visible Dancing

Mae perfformiad dawns safle-benodol unigryw, a luniwyd yn wreiddiol yn 2010 ar gyfer Gŵyl Ddawns Ryngwladol Birmingham (IDFB), gan Luca Silvestrini o Protein, wedi dod i ganol dinas Caerdydd rhwng 18-28 Mehefin 2014.

Mae ‘(In)visible Dancing’ fel petai’n tyfu allan o fywyd bob dydd, yn datblygu o’r hyn sy’n edrych fel ymddygiad rhyfedd ar y stryd yn brofiad dawns cynhwysol sy’n ymwneud â phensaernïaeth y lleoliad. Cafodd yr ymyriadau eu perfformio ddwywaith y dydd yng nghanol y ddinas rhwng 18 -21 a 26 24 Mehefin ac fe ddatblygodd y gwaith wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen.Daw ‘(In)visible Dancing’ yn ‘Visible Dancing’ – digwyddiad finale mawreddog yn cynnwys 40+ o berfformwyr amatur / cymunedol lleol, mewn perfformiad proffil uchel ar ddiwrnod olaf y prosiect ar ddydd Sadwrn 28 Mehefin.

Roedd ‘(In)visible Dancing yn cynnig cyfle i chwech o raddedigion dawns addawol o Gymru weithio gyda chwmni Protein o chwe dawnsiwr proffesiynol er mwyn creu darnau byrion o theatr ddawns i’w cyflwyno i’r cyhoedd yn ystod cyfnod o ddeg diwrnod. Roedd y prosiect anarferol hwn yn gyfle i ddawnswyr addawol gael profiad o berfformio, o weithio gydag un o gwmnïau theatr dawns mwyaf blaenllaw y DG, ac i wneud cysylltiadau â’r sector dawns yng Nghymru.