Romeo a Juliet

Cyd-cyflwynwyd Ballet Cymru – enillwyr gwobr y Critics’ Cricle – addasiad anhygoel o gampwaith Shakespeare, ‘Romeo and Juliet’. Ymladd dwys, deuawdau angerddol a themâu oesol, oedd yn adleisio mewn coreograffi dramatig a thelynegol. Roedd gwisgoedd cain a thafluniadau fideo anghyffredin hefyd yn cyfrannu at fyd o berygl a chyffro lle roedd dau gariad ifanc yn cael eu dal mewn hen gweryl. Roedd y tîm coreograffig yn cynnwys Cyfarwyddwr Artistig Ballet Cymru, Darius James, a’r Cyfarwyddwr Cyswllt, Amy Doughty. Roedd Artist Cysylltiol Coreo, Jo Fong, hefyd yn rhan o’r tîm a greodd y coreograffi trawiadol a ddawnsiwyd gan gwmni o un ar ddeg o ddawnswyr i gyfeiliant dehongliad Sinfonia Cymru o sgôr eiconig Prokofiev. Cliciwch fan hyn i ddarllen adolygiad y South Wales Argus Mae Ballet Cymru yn grŵp ifanc, bywiog o ddawnswyr sy’n gwthio ffiniau ballet clasurol. Trwy ddefnydd o straeon pwerus ac oesol, mae’r cwmni’n herio’r dawnswyr i ddehongli rhai o gymeriadau mwyaf llenyddiaeth. Dan gyfarwyddyd artistig Darius James, mae’r cwmni’n parhau i ddatblygu perthynas â chynulleidfaoedd drwy gyfrwng gweithdai addysg hygyrch a pherfformiadau eithriadol a gosgeiddig.