Y DÔM DAWNS

Mae’r Dôm Dawns yn sinema 360° symudol sy’n pylu’r ffiniau rhwng symudiad, technoleg ddigidol a ffilm, ac yn lapio cyflwyniadau dawns o amgylch y gwyliwr i greu profiad cwmpasol gwirioneddol unigryw. Wedi’i gyd-gynhyrchu gan Coreo Cymru a 4Pi Productions UK, gyda chymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, cyflwynodd y prosiect trioleg o ffilmiau dawns a grëwyd gan griwiau rhyngwladol ac y’n cynnwys coreograffi gan gwmnïau gwobrwyol fel Earthfall, Taikabox a Theatr Ddawns Harnisch-Lacey. Fel lleoliad hunangynhwysol, mae’r Dôm Dawns yn cynnig y math o brofiad gweledol i ymwelwyr sydd ar gael fel arfer ddim ond mewn planetariwm. Yng nghromen geodesig y 4Pi, sy’n 7m o faint, roedd y ffilmiau’n amgylchynu cynulleidfaoedd mewn gwyliau awyr-agored, digwyddiadau a chanolfannau siopa ledled y DU a thu hwnt o fis Gorffennaf 2013 ymlaen. Fe ddechreuodd y daith Dance yn 2014  i ddwy ddinas ym Macau, Tsieina yna taith, gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru o amgylch Cymru i’r canlynol: Caerdydd– Canolfan y Mileniwm fel rhan o of Big Dance ar 5 & 6 o Orffennaf Abertawe – Gwyl Swansea Dance Days ar 12 & 13 o Orffennaf Harlech – Theatr Harlech ar 25 & 26 o Orffennaf Aberhonddu – Gwyl Streets Alive ar 9 o Awst Portmeirion -Festival Number 6 ar 5, 6 & 7 o fis Medi Casnewydd– Glan yr Afon 15 & 16 o fis Tachwedd Am fwy o wybodaeth, ewch i: www.thedancedome.com YN ÔL I DDEWISLEN Y DÔM DAWNS