Manylion y ganolfan ac archebu

mewn partneriaeth â Chapter’s Coreo Cymru ar Profusgol De Cymru

ATRiuM
86-88 Adam Stryd
Caerdydd
CF24 2FN

4-8 &11-15 Medi | 10:00- 16:00

 

 

Archebu lle ar un neu fwy o’r canlynol:

dosbarthiadau bore (10:00-11.45) at £5cliciwch yma
gweithdai pnawn (12:00-16:00) at £10, cliciwch yma
wythnos o ddosbarthiadau a gweithdai am £60, cliciwch yma
cwrs pythefnos llawn am £100, cliciwch yma

Angen archebu lle ymlaen llaw! 

 

SESIYNAU RHANNU AGORED

Mer 6 & 13 Medi 16:30-17:30
Archebwch  am gyfle i rannu’ch gwaith gyda’r sector a chael adborth gan gymheiriaid. Darpariaeth dechnegol sylfaenol yn unig fydd ar gael, a ni ddylai’r gwaith bara mwy na 15 munud