Rhaglen i Noddi Teithio

Hyd yma, mae’r gronfa, sy’n talu costau teithio, wedi cefnogi’r canlynol:

Screen Shot 2017-03-08 at 09.20.41Grŵp bychan o gwmnïau a sefydliadau o Gymru a fu’n cyflwyno ‘Dawns o Gymru’  yn ffair fasnach ddawns fwya’r byd – Tanzmesse. Gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a UKTI, ac ar y cyd gyda’n cydweithwyr o Loegr a’r Alban, fe fanteisiwyd yn llawn ar y cyfle yma i hyrwyddo holl rychwant sector dawns y DU.

Stondin ‘Dawns o Gymru’ gyda chynrychiolwyr o Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Consortiwm Dawns Creu Cymru, Gŵyl Ddawns Caerdydd a Coreo Cymru.

Cynhyrchwyd y fideo canlynol ar gyfer y sioe fasnach. Mae’n bwrw golwg ar 20 o gwmnïau o Gymru a gwaith a grewyd yng Nghymru. https://vimeo.com/184718298


Screen Shot 2017-03-08 at 09.37.06

 

 

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru’n cyflwyno gwaith yng Ngŵyl Sziget yn Budapest, un o wyliau cerddoriaeth a diwylliannol mwyaf Ewrop, a Tanzmesse ym mis Medi 2016.

 

 


Screen Shot 2017-03-08 at 08.12.58

 

 

Cafodd ‘Into the Water’ gan Up & Over It, a gomisiynwyd gan Coreo, ei berfformio yn y Speigeltent, Bosco yn Brighton; TheSpace, Surgeon’s Hall fel rhan o Ŵyl ‘Fringe’ Caeredin, ac yn y Smock Alley Theatre yn Nulyn. Mae taith o China hefyd ar y gorwel agos.

 


Screen Shot 2017-03-08 at 08.16.03

 

 

Mae Jo Fong wedi derbyn cefnogaeth i gyflwyno’i gwaith yn DanceLive yn Aberdeen; Trinity Centre, Bryste; Dance International yn Glasgow; Hull 2017 – Dinas Diwylliant y DU 2017 a hefyd prosiect Preswyl/Perfformio yn Shanghai ym Mai a Mehefin 2017.

 


Screen Shot 2017-03-08 at 08.17.43

 

 

Derbyniodd Gwyn Emberton Dance gefnogaeth i gyflwyno’i waith diweddaraf, ‘Shadow of a Quiet Society’, yn Circomedia ym Mryste.