Cymru | India – Liminality

Screen Shot 2017-06-23 at 12.10.23

Coreo Cymru_The Dance Dome_Liminality_Matt Wright square

Archwiliad o ddylanwad diwylliannau’r ddwy wlad yw Liminality – trwy themau sy’n ystyried y cyfosodiad rhwng yr ysbrydol a’r diwydiannol. Byddwn yn ffilmio yn Ne Cymru, Delhi a Goa, mewn lleoliadau dinesig ac arfordirol, i greu darn o waith byr a chwmpasol trwy ddrych estheteg dawns gyfoes. O fis Mai 2018, bydd y gwaith i’w weld arlein ar blatfformau Realiti Rhithwir ac mewn theatrau fulldome a phlanetariymau ledled y byd.

Dan arweiniad Cynhyrchydd Creadigol Coreo, Carole Blade, bydd y tîm creadigol yn cynnwys Janire Nagera a Matt Wright – Cyfarwyddwyr Creadigol cwmni 4PiProductions ; yr artistiaid dawns o Gymru a choreograffwyr y prosiect – Hugh Stanier, a Kim Noble (cwmni cydweithredol Kitsch n Sync); a Shohini Dutta – un o uwch aelodau tîm Danceworx (TDX). Bydd dros 40 o ddawnswyr TDX yn cyfrannu i’r prosiect a byddwn yn comisiynu sgôr sain arbennig gan y cerddor rhyngwladol nodedig Grey Filastine.

Liminality fydd y bedwaredd ffilm i’w chreu ar gyfer prosiect y Dôm Dawns – a ddatblygwyd ar y cyd rhwng y partneriaid o Gymru. Cafodd y ffilmiau gwobrwyedig hynny eu dangos mewn tri deg tri o leoliadau gwahanol mewn tair gwlad ar ddeg i gynulleidfa o dros 10,000 o bobl.

 

Ffilmio yng Nghymru yn ystod Gorffennaf 2017

Delweddau o wythnos gyntaf y ffilmio mewn gwahanol leoliadau yng Nghymru, gan gynnwys yr ATRiuM, Pont Gludo Casnewydd, Abaty Tyndyrn, Bae Tresilian, Tanffordd Casnewydd, Y Senedd a mwy…

Lluniau gan Michal Iwanowski ac Janire Najera

Yn cynnwys dawnswyr Kim Noble, Hugh Stanier, Manas Sharma ac Devasmita Sharma.

Criw Janire Najera, Matt Wright, Keefa Chan, Luke Harris, David Daniel ac Nacho Alvarez

Screen Shot 2017-07-24 at 07.37.30  Screen Shot 2017-07-24 at 07.37.15  Screen Shot 2017-07-24 at 07.35.47  Screen Shot 2017-07-24 at 07.32.39  Screen Shot 2017-07-24 at 08.16.16  Screen Shot 2017-07-24 at 07.30.04  Screen Shot 2017-07-24 at 07.30.44  Screen Shot 2017-07-24 at 07.33.22  Screen Shot 2017-07-24 at 07.33.43  Screen Shot 2017-07-24 at 07.33.06  Screen Shot 2017-07-24 at 07.35.01  Screen Shot 2017-07-24 at 07.34.06Screen Shot 2017-07-24 at 08.07.24  Screen Shot 2017-07-24 at 07.31.19  Screen Shot 2017-07-24 at 08.31.38


Partneriaid y Prosiect

4pi_logos-2 COLORCwmni o Gaerdydd sy’n gweithio’n rhyngwladol yw 4Pi Productions – asiantaeth sy’n creu digwyddiadau a phrofiadau celf gan arbenigo mewn cynnwys creadigol 360°. Maent yn archwilio amgylchfydoedd sfferaidd wrth greu a chynyrchu gosodweithiau rhyngweithiol, cerflunwaith amgylcheddol, teithiau tywys rhithwir a phrofiadau aml-gyfrwng cwmpasol sy’n cyffroi a hudo synhwyrau eu cynulleidfaoedd.

 

DANCEWORX FULL LOGO BLACK ON TRANSPARENT copyEin Partner Rhyngwladol yw The Danceworx (TDX) – prif ddarparwr hyfforddiant dawns gyfoes yn India – sy’n cynnwys Academi’r Danceworx a Phrif Gwmni a Chwmni Ieuenctid Repertoire Danceworx. Sefydlwyd Academi TDX yn Nhachwedd 1982 gan Ashley Lobo, coreograffydd o dras Indiaidd-Awstralaidd, er mwyn dysgu dawns mewn modd tebycach i sefydliadau dawns tramor. Mae cwricwlwm TDX yn cynnwys arddulliau fel Jazz, Ballet Clasurol, Dawns Gyfoes ac arddulliau Dinesig/Funk. Erbyn heddiw mae gan Academi TDX gronfa ddata sylweddol o fyfyrwyr ledled Dehli Newydd, NCR a Mumbai. Hefyd, mae TDX yn cynnal amrywiaeth o raglenni sy’n hyrwyddo datblygiad artistiaid. Maent wedi cydweithio’n rhyngwladol gyda chwmnïau fel Paul Taylor Dance Company, Bad Boys of Dance a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

 

 

 

Coreo Cymru_The Dance Dome_ logoMae’r Dôm Dawns, a ddatblygwyd ar y cyd rhwng Coreo Cymru Chapter a 4Pi Productions, yn blatfform arloesol sy’n cynnig dull newydd sbon o gyflwyno dawns i gynulleidfaoedd trwy gyfrwng unigryw sinema 360°. Mae’r ffiniau rhwng symud, technoleg ddigidol a ffilm yn ymdoddi i’w gilydd gan lapio’r gwyliwr mewn cwrlid o ddawns a chreu profiad cwmpasol hynod a hollol unigryw. Mae’r Dôm Dawns wedi teithio ar hyd a lled y DU a hefyd i China a 25ain Gŵyl Gelfyddydau Ryngwladol Macau.

 

 

 

 

 


Caiff Liminality ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru/Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r Cyngor Prydeinig trwy raglen i gefnogi prosiectau celf cydweithiol rhwng India a Chymru.

UK IN lockups COLOUR