STORE

STORE is a shop. Art is a business. Come and buy performances! A shopping experience like no other. Fancy a take-away, or a special delivery? How about a cheap copy? Enter STORE and you are invited to peruse a menu of over sixty mini performances. Choose, and then watch as your purchase is performed especially for you. STORE is a totally unique experience as Austrian and Japanese artists Matsune & Subal play humorously with the idea of a successful business chain. Prices start at 50p – art really is affordable for everyone.

Check out www.migrations.co for latest details, opening times and locations.

Touring to:

9-12 July: Swansea Dance Days – Taliesin Arts Centre

16-19 July: Cardiff Blysh Festival – Wales Millennium Centre

6-9 August: Llanelli Ffwrnes

13-16 August: Merthyr Tudful Theatr Soar

17-21 September: Llandudno Llawn02

24-27 September: Newport The Riverfront and The Project Space

Store open 10am to 4pm

Shop locations to be announced.

Siop ydi Store. Busnes ydi’r Celfyddydau.

Dewch i brynu perfformiadau! Profiad siopa cwbl unigryw.
Awydd perfformiad i fynd neu un wedi ei chludo i’ch cartref? Neu beth am gopi rhad?

Ewch i STORE ac fe gewch chi ddewis o fwydlen o dros chwe deg o berfformiadau byr, yna gwyliwch y perfformiad gan wybod ei fod yn arbennig ar eich cyfer chi. Mae STORE yn brofiad hollol unigryw wrth i’r artistiaid Matsune a Subal o Awstria a Siapan chwarae gyda’r syniad o gadwyn fusnes lwyddiannus.

Prisiau yn dechrau o 50c – mae’r celfyddydau yn fforddiadwy i bawb.

Mae dros ddwsin o siopau byd-eang gan gynnwys rhai yn Vienna, Paris, Kyoto ac Efrog Newydd a rŵan mae STORE yn dod i siop yn agos i chi – peidiwch â cholli’r cyfle!

9-12 o Orffennaf: Abertawe Dyddiau Dawns – Canolfan y Celfyddydau Taliesin

16-19 o Orffennaf: Caerdydd Gŵyl Blysh – Canolfan Mileniwm Cymru

6-9 o Awst: Llanelli Ffwrnes

13-16 o Awst: Merthyr Tudful, Theatr Soar

18-21 o Fedi: Llandudno, Llawn02

24-27 o Fedi: Casnewydd Theatr Glan yr Afon a’r Bwlch Prosiectau

Store ar agor o 10yb tan 4yp

“Gwych – y perfformiad mwyaf difyr, atyniadol a gwreiddiol i mi ei weld ers tro byd!”