Categories Recent Posts Tags

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Freebase &น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic มีความแตกต่างกันอย่างไร

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงของบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดควันและกลิ่นต่างๆ โดยส่วนประกอบหลักๆของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะมี PG (Propylene Glycol) VG (Vegetable Glycerin) นิโคติน (Nicotine) หัวกลิ่น (Flavors) ซึ่งส่วนผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นแบบชนิด Food grade ที่จะพบเห็นได้กับเคมีภัณฑ์ที่ใช้อุปโภคบริโภค เช่น ยาสีฟัน ยาสระผม ครีมทาผิวหรือแม้แต่สารปรุงแต่งอาหาร โดยตัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะมีหลายกลิ่นหลายรสชาติ และปริมาณนิโคตินที่แตกต่างกันไป สำหรับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากในต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้สารนิโคตินที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าเดิม ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีขายอยู่ทั่วไปหรือที่เรียกว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Freebase ซึ่งน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic…

Read More

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Freebase &น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic มีความแตกต่างกันอย่างไร

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงของบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดควันและกลิ่นต่างๆ โดยส่วนประกอบหลักๆของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะมี PG (Propylene Glycol) VG (Vegetable Glycerin) นิโคติน (Nicotine) หัวกลิ่น (Flavors) ซึ่งส่วนผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นแบบชนิด Food grade ที่จะพบเห็นได้กับเคมีภัณฑ์ที่ใช้อุปโภคบริโภค เช่น ยาสีฟัน ยาสระผม ครีมทาผิวหรือแม้แต่สารปรุงแต่งอาหาร โดยตัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะมีหลายกลิ่นหลายรสชาติ และปริมาณนิโคตินที่แตกต่างกันไป สำหรับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากในต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้สารนิโคตินที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าเดิม ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีขายอยู่ทั่วไปหรือที่เรียกว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Freebase ซึ่งน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic…

Read More