Categories Recent Posts Tags

ประเภทของอาหารม้า

ม้ามีหลากหลายสายพันธุ์ ผู้เลี้ยงมักเลี้ยงม้าเพื่อจุดประสงค์แตกต่างกันไป พฤติกรรมการใช้ชีวิตของม้า กิจกรรมต่างๆ ม้าก็เปรียบเสมือนกับคน มีกิจกรรมมากมาย ในบางวันก็มีการออกกำลังกาย แต่ในบางวันก็อยากจะอยู่นิ่งๆ เพราะฉะนั้นความต้องการของสารอาหารมักแตกต่างกันออกไป การได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ม้าในแต่ละวัย ไม่ว่าจะเป็น ลูกม้า แม่ม้าตั้งครรภ์ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ม้าแข่ง จะต้องการสารอาหารในปริมาณที่ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นคนเลี้ยงจึงควรจัดสรรอาหารให้มีปริมาณที่เหมาะสมและอุดมด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนในทุกๆมื้อ อาหารม้า แบ่งออกเป็น  2 ประเภทหลักๆด้วยกัน ประเภทของอาหารม้า อาหารม้าแบบข้น อาหารม้าแบบข้น หรืออาหารม้าชนิดเม็ด อาหารเม็ดมีสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายม้า ได้แก่ พลังงาน…

Read More