Tair wythnos i fynd

Screen Shot 2015-10-28 at 10.23.06

Pythefnos i fynd cyn i’r diwydiant dawns ddod i Gaerdydd a Chasnewydd

Gyda’r digwyddiad bron yn barod i fynd, mae’r tîm wrthi’n cadarnau y rhaglen, cynadleddwyr a chynllunio i gysylltu â gweddill y Byd. Gyda cofrestri wedi cau rydm wrth ein boddau efo’r niferoedd ag ansawdd ein gwesteion.  Mae’r hyrwyddwyr y DU yn ymuno â gwesteion o Awstralia, Malaysia, Canada, UDA, India, Siapan, yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal, Sweden, Hwngari, a Croatia Brysiwch os hoffech ymuno â ni ar gyfer Tocyn Undydd -17 Mawrth

Mae’r Tocyn Undydd yn cynnwys mynediad i’r Sioe Fasnach, dau berfformiad drifflyg ag un perfformiad yn y Glanfa ynghyd â cinio a derbyniad.  Beth am aros dros nôs ar gyfer parti yr Ŵyl!

Ffair Fasnach

Fel rhan o’r Sioe Fasnach fydd 62 o gwmnïoedd ag 11 artist yn gwerthu syniadau, mae’r rhestr lawn isod: EquityMaiden Voyage DanceSerendipityMichael Clark CompanyballetLORENTCompany Wayne McGregorCreative Europe Desk UK WalesIndepen-danceSpin Arts/Producing Phil;  State of Emergency ProductionsCasson & FriendsFlexer & Sandiland4Pi ProductionsSweetshop Revolution; Light Ladd & EmbertonNurture Creative Dance TheatreThe Greenwich Dance & Trinity Laban Partnership; ACE Dance and MusicThe Place;International Dance Festival Birmingham /Jerwood Choreographic Research ProjectAssault EventsWired Aerial Theatre/XTRAX/WITHOUT WALLSNoFit State CircusRoom 2 Manoeuvre/All or Nothing Aerial Dance TheatreGravity & Levity and Joanna Young.

MAE’R SIOE FASNACH YN LLAWN, MAE COFRESTRI WEDI CAU.

Tradodaethau

Ar Ddydd Iau 17 o Fawrth, yn ystod BDE 2016, cynhelir sawl tradodaeth difyr, gweler y rhestr isod.  Does dim angen tocyn, dewch i’r ystafell priodol i glywed siaradwyr gwadd.

  • Pa mor agored yw’r aelod cynulleidfa ‘proffesiynol’ i ildio i ddarn o waith – o’i gymharu ag aelod cynulleidfa nad sy’n ‘broffesiynol’?
  • Fel gyda chymaint o berthnasau creadigol, anaml iawn y clywir trafodaeth gyhoeddus, di flewyn ar dafod am beth yn union sy’n digwydd rhwng dramatwrg a choreograffydd.
  • Ydych chi eisiau gwybod sut mae hyrwyddwyr rhyngwladol yn dethol gweithiau? Dyma gyfle i glywed rhai o’r cynrychiolwyr rhyngwladol sy’n mynychu British Dance Edition 2016 yn sôn am y broses honno mewn trafodaeth banel a drefnir gan y Cyngor Prydeinig.
  • Artistiaid a Chynhyrchwyr: Sut mae’r berthynas yn gweithio?

 

Ffrydio

Bydd BDE2016 yn ffrydio detholiad o’r perfformiadau a’r digwyddiadau a gynhelir yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn fyw arlein. Bydd y rhaglen uchelgeisiol hon yn cynnwys darllediadau byw o 16 o berfformiadau yn ogystal â chyfweliadau gydag artistiaid, cynrychiolwyr, partneriaid a chyfranogwyr y ffair fasnach. Hefyd, bydd nifer o ganolfannau NDN ledled y wlad yn darlledu ffrydiau byw BDE2016. Manylion y canolfannau i’w cadarnhau. Gallwch weld y rhaglen yn fyw ar wefan BDE ar Ddydd Mawrth 15 o Fawrth , 7yh-12yb; Dydd Mercher 16 o Fawrth, 8yh-12yb & Dydd Iau 17 o Fawrth, 11yb-12yb.

Gobeithio y gallwch ymuno â ni naill a’i ar gyfer y digwyddiad neu arlein!

 

Screen Shot 2015-11-11 at 20.20.15