Categories Recent Posts Tags

รู้จักกับงานธุรการก่อนที่จะหางาน ธุรการ 

งานธุรการเป็นงานที่มีความคล้ายคลึงหรืออาจจะเหมือนกับงานฝ่ายบุคคล โดยมีความรับผิดชอบที่กว้างขวาง หลายคนอาจสับสนได้ว่างานนี้ต่างจากงานฝ่ายบุคคลอย่างไร ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นงานที่มีการประสานงานเป็นหลัก ผู้หางานคนไหนที่หางาน ธุรการ จะต้องรู้ในเรื่องของงานว่าเป็นแบบใน โดยจะมากล่าวถึงในบทความนี้  คนที่หางาน ธุรการ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง  งานด้านธุรการเป็นงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนซึ่งจะคอยช่วยเหลือหรือประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ โดยหลักแล้วจะดูแลเรื่องเอกสาร ประสานงานทั้งนอกและในองค์กร รวมถึงการจัดเตรียมประชุม และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย สำหรับคนหางาน ธุรการ จะต้องรู้ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างจึงสามารถสมัครแล้วเป็นพนักงานของสายงานด้านธุรการได้ ซึ่งคุณสมบัติที่ต้องมีนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้  มีความคิดแง่บวกและมีทัศนคติที่ดี ใจรักงานที่เกี่ยวกับการบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้อื่นที่ดี เป็นคนที่รับฟังผู้อื่นว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรในเรื่องต่าง ๆ และเป็นคนที่มีความใจกว้าง รู้จักเก็บอารมณ์ได้เป็นอย่างดีและเป็นคนที่ใจเย็น   มีความอดทนกับงานสูงและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความคล่องแคล่วในการทำงาน มีความรอบคอบและละเอียดต่องานสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน ภูมิใจกับงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  หน้าที่และบทบาทของงานธุรการ   เมื่อผู้ที่หางาน ธุรการ สมัครและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้านธุรการแล้ว…

Read More

บริษัทสตาร์ทอัพ หาพนักงานไม่ยากอย่างที่คิด หากเลือกใช้บริการบริษัท recruitment agency

บริษัทสตาร์ทอัพ คือบริษัทที่ก่อตั้งเพื่อค้นหาและสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ เพื่อเติบโตก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด และด้วยความคาดหวังที่สูงจึงทำให้บริษัทเหล่านี้ มักประสบปัญหาในการหาพนักงานเข้าทำงาน เนื่องจากพนักงานออฟฟิศต่างเข้าใจว่าบริษัทสตาร์ทอัพจะมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่กดดันสูง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การใช้บริการ บริษัท recruitment agency ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม และได้รับความนิยมในหมู่บริษัทสตาร์ทอัพ บริษัท recruitment agency หรือบริษัทจัดหางาน ทำหน้าที่หลัก ๆ คือเป็นตัวกลางในการเฟ้นหาพนักงานมากคุณภาพให้กับบริษัทเอกชนทั่วไปที่ขาดแคลนพนักงาน และไม่ต้องการลงแข่งขันตลาดแรงงานเพื่อแย่งพนักงานเก่ง ๆ จากบริษัทคู่แข่งอื่น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัท recruitment agency จึงได้รับความไว้วางใจและมีการติดต่อสร้างคอนเนกชั่นกับบริษัทเอกชนชื่อดังมากมาย จุดเด่นของบริษัท recruitment agency ที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ…

Read More