Categories Recent Posts Tags

ความมั่นใจเด็กสร้างได้ ด้วยงานศิลปะ

            บุคลิกภาพของคนเรามีหลากหลายรูปแบบ การแสดงออกบางอย่างเกิดจากความมั่นใจหรือความไม่มั่นใจ และสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะกำหนดชีวิตเราก็เป็นได้  หากมองย้อนกลับไปสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน เมื่อวัยเยาว์เราจะได้รับคำสั่งสอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ ห้ามเถียงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกก็ตาม การอบรมสั่งสอนดังกล่าวทำให้เด็กหลายคนไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าที่จะแสงดออก ซึ่งจะส่งผลให้วัยผู้ใหญ่ที่จะทำให้ไม่กล้าตัดสินใจและไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาของชีวิต ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่หนักหนาทำให้ตัดสินใจผิดพลาด แก้ปัญหาด้วยการหลีกหนี้ ซึ่งหากหนักเข้าจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในที่สุด ดังนั้นเราจึงต้องสร้างความมั่นใจให้ตั้งแต่เด็กเพื่อให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยการสร้างความมั่นใจสามารถทำให้ด้วยการอาศัยศิลปะ             การสร้างความมั่นใจให้กับเด็กมีได้หลายวิธี แต่วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้เด็กมีความมั่นใจนั้นก็คือการใช้งานศิลปะ เพราะงานศิลปะไม่มีคำว่าถูกหรือผิด ไม่มีความสมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบ เพราะงานศิลปะเป็นงานที่ออกมาจากใจ จากความคิดและสมองที่กลั่นกรองออกเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ ดังนั้นการให้เด็กทำงานศิลปะเป็นการให้เด็กได้ปลดปล่อยความคิด ความเป็นตัวเองออกมาให้เห็นรูปธรรม ซึ่งหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างจะต้องให้คำชื่นชมในผลงานที่เด็กสร้างสรรค์ออกมาในเชิงบวก เพราะงานศิลปะไม่มีคำว่าถูกหรือผิดอยู่แล้ว ดังนั้นหากต้องการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กแล้ว การชื่นชอบในผลงานที่เด็กทำการสร้างสรรค์ออกมาจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเด็กได้มากขึ้น…

Read More